Revistes científiques - Universitat Oberta de Catalunya


A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tots

Anàlisi

Accés a la revista | Número actual | Registre

Artnodes

Artnodes és una revista digital de la Universitat Oberta de Catalunya que té per objecte l'anàlisi de les interseccions entre l'art, la ciència i la tecnologia.

ISSN 1695-5951.

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/issn.1695-5951

Accés a la revista | Número actual | Registre

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

Benvinguts al portal de tramesa d'originals.

Si voleu accedir als continguts de la revista, feu servir l'enllaç http://bid.ub.edu 

ISSN 1575-5886
DL. B-19.675-1998

Accés a la revista | Número actual | Registre

Digithum

La revista electrònica Digithum aplica una perspectiva relacional a l'anàlisi de les les experiències subjectives, els vincles socials i l'herència cultural. 

ISSN 1575-2275

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/issn.1575-2275

Accés a la revista | Número actual | Registre

eLearn Center Research Paper Series

Accés a la revista | Número actual | Registre

Franquisme & Transició. Revista d'Història i de Cultura

Accés a la revista | Número actual | Registre

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política pretén ser una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació -i, en particular, el fenomen d'internet- comporten en els camps del dret, la política i l'Administració pública.

ISSN 1699-8154

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/issn.1699-8154

Accés a la revista | Número actual | Registre

IN3 Working Paper Series

IN3 Working Paper Series s'adreça a la comunitat científica, acadèmics, professionals i estudiants que comparteixin els mateixos interessos de coneixement que aquesta publicació.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Journal of Conflictology

Publicació electrònica promoguda pel Campus per la Pau, Universitat Oberta de Catalunya 

ISSN 2013-8857

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/issn.2013-8857

Accés a la revista | Número actual | Registre

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal // INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION

Accés a la revista | Número actual | Registre