Open Journal Systems


Anàlisi

Accés a la revista | Número actual | Registre

Artnodes

Artnodes és una revista digital de la Universitat Oberta de Catalunya que té per objecte l'anàlisi de les interseccions entre l'art, la ciència i la tecnologia.

ISSN 1695-5951.

DOI: http://doi.dx.org/10.7238/issn.1695-5951

Accés a la revista | Número actual | Registre

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

Benvinguts al portal de tramesa d'originals.

  • Si voleu enviar un article per a la seva avaluació registreu-vos al sistema si és la primera vegada o connecteu-vos amb el formulari de la dreta si ja esteu registrats i teniu usuari i contrasenya.
     
  • Si voleu accedir als continguts de la revista, feu servir l'enllaç http://bid.ub.edu 

 

ISSN 1575-5886
DL. B-19.675-1998

Accés a la revista | Número actual | Registre

Digithum

La revista electrònica Digithum s'adreça a acadèmics, professionals, estudiants dels diferents camps de les humanitats i les ciències socials.

ISSN 1575-2275

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/issn.1575-2275

Accés a la revista | Número actual | Registre

eLearn Center Research Paper Series

Accés a la revista | Número actual | Registre

Franquisme & Transició. Revista d'Història i de Cultura

Franquisme & Transició. Revista d’Història i de Cultura és un anuari especialitzat que neix amb un propòsit, publicar recerques innovadores sobre el tema segons els criteris de qualitat que marca l’estàndard científic, i dos objectius principals que, mancomunats, fan la revista singular en el panorama editorial d’avui: en primer lloc, ampliar la recerca sobre el període franquista i la transició democràtica, entesos com un contínuum històric, buscant la complicitat entre la historiografia i les diverses branques de la història de la cultura, unes disciplines que massa sovint han parcel·lat els seus camps d’estudi deixant al marge els espais de confluència que necessàriament comparteixen; en segon lloc, promoure les línies d’investigació centrades en l’anàlisi del període a Catalunya, sense perdre de vista els marcs espanyol i europeu. 

Accés a la revista | Número actual | Registre

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política pretén ser una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació -i, en particular, el fenomen d'internet- comporten en els camps del dret, la política i l'Administració pública.

ISSN 1699-8154

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/issn.1699-8154

Accés a la revista | Número actual | Registre

IN3 Working Paper Series

IN3 Working Paper Series s'adreça a la comunitat científica, acadèmics, professionals i estudiants que comparteixin els mateixos interessos de coneixement que aquesta publicació.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Journal of Conflictology

Publicació electrònica promoguda pel Campus per la Pau, Universitat Oberta de Catalunya 

ISSN 2013-8857

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/issn.2013-8857

Accés a la revista | Número actual | Registre

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal

Revista científica arbitrada sobre e-learning, universitats i societat xarxa. 

Convocatòria oberta d'articles per a la següent secció especial sobre «Els MOOC: una transformació radical o una moda passatgera?»

Accés a la revista | Número actual | Registre