Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: L'artista en el laboratori: una cooperació raonablement traïdora

Baixar

A- A+
Alt. Display

Node

L'artista en el laboratori: una cooperació raonablement traïdora

Author:

Jane Prophet

Goldsmiths College University of London, US
About Jane

Profesora de Arte e Informática interdisciplinar

Goldsmiths College, Universidad de Londres

X close

Resum

El títol d'aquest article utilitza la noció de col·laborador en el sentit de col·laboracionista, és a dir, de «cooperar a traïció, com ara amb la força d'ocupació enemiga al propi país». La idea del col·laborador entra immediatament en conflicte; introduiré breument maneres en les quals les col·laboracions entre art i ciència es poden considerar cooperacions a traïció, tant per als àrbitres del gust de les arts com per als de les de les ciències. En resum, suggeriré que abans no hi pugui haver un acostament, necessitem una comprensió més matisada de les divisòries que s'estableixen entre l'art dels nous mitjans, l'art contemporani majoritari i l'art científic o sciart. L'article, basat en les meves pròpies experiències com a artista que ha exposat (amb més o menys èxit) en els tres circuits, procurarà delimitar aquesta terra de ningú, aquesta divisòria. La meva intenció és explorar la naturalesa d'aquesta divisòria entre els discursos de l'art contemporani majoritari, l'art dels nous mitjans i l'art científic per a poder-la travessar més bé.

How to Cite: Prophet, J., 2011. L'artista en el laboratori: una cooperació raonablement traïdora. Artnodes, (11), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/a.v0i11.1218
24
Visites
Altmetric
Publicat a 16 Nov 2011.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • PDF (EN)

  • ePUB (ES)

  • ePUB (EN)

    comments powered by Disqus