Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La quotidianitat en les pràctiques artístiques contemporànies: cap al règim poètic-especulat...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Node

La quotidianitat en les pràctiques artístiques contemporànies: cap al règim poètic-especulatiu. El cas de Nicolás Lamas

Author:

Federica Matelli

Doctorat en Història i Teoria de l'Art (Universitat de Barcelona)
X close

Resum

L'objectiu d'aquest article és demostrar —amb referència a obres realitzades amb objectes quotidians— l'incipient caire materialista a l'art contemporani respecte al precedent caire textual i avançar algunes conclusions recents quant al trobament entre la «quotidianitat», materialisme/realisme especulatiu (Quentin Meillassoux; Levi Bryant; Graham Harman) i la pràctica artística, que s'aproximaran concretament mitjançant les obres de Nicolás Lamas: Boundary (2013), Ball (2013), Line (2013), What does a fish know about the water in which he swims all his life? (2014) i Geometritation of the world (2013). En quant a l'estudi de la «quotidianitat» a l'àmbit artístic, hem assistit a la promoció d'un art centrat en els elements immaterials de la relació subjecte-realitat pròxima. Tanmateix, recentment hem presenciat un gir en la producció artística i teòrica determinat pel trobament entre l'art i les teories adscrites al materialisme o realisme especulatiu, que condiciona la interpretació de les «coses» quotidianes i afavoreix una redefinició en sentit experimental d'aquestes pràctiques artístiques dels objectes. Estem assistint a un canvi de paradigma referent a la presència d'elements de la «quotidianitat» a l'art contemporani: des del marc lingüístic i textual, que interpreta les pràctiques amb objectes quotidians recorrent a la semiologia i a la semiòtica, fins al marc poètic especulatiu, que contempla la quotidianitat a l'obra d'art a partir del nou concepte de materialitat establert per les teories del materialisme/realisme especulatiu i, en general, del nou materialisme. Els elements materials quotidians a les obres que s'inscriuen en el segon paradigma no es fan servir com a signes funcionals amb un referent transcendent, és a dir, com a metàfores, sinó que són objecte d'una especulació i experimentació que tracta d'aprofundir la seva identitat física. Podem considerar les obres que consten d'objectes corrents de l'artista peruà Nicolás Lamas especulacions materials sobre la realitat a partir de la manipulació plàstica i la instal·lació d'elements quotidians en diàleg continu amb l'espai i amb la resta d'objectes immergits en ell.

How to Cite: Matelli, F., 2015. La quotidianitat en les pràctiques artístiques contemporànies: cap al règim poètic-especulatiu. El cas de Nicolás Lamas. Artnodes, (16), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/a.v0i16.2535
62
Visites
Altmetric
Publicat a 21 Dec 2015.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus