Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Entre fakes y factoids: la condició d’allò fals en la difusa esfera de l’art contemporani de...

Baixar

A- A+
Alt. Display

NODE 24. After the post-truth

Entre fakes y factoids: la condició d’allò fals en la difusa esfera de l’art contemporani després de l’era de la postveritat

Author:

Ricardo González-García

Universidad de Cantabria, ES
About Ricardo
Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis: Interferencias: influencia de otros medios icónicos en la estética de la pintura (Premio Extraordinario de Doctorado), y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Como profesor de
Expresión Plástica y su Didáctica, en la facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, y artista plástico, sus líneas de investigación
giran en torno a la Expresión plástica, la Educación artística, la Historia del Arte, la Estética, los Estudios de Cultura visual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
http://www.ricardogonzalezgarcia.com/
X close

Resum

L’entrada de la societat en això que s’ha estat anomenant «era de la postveritat» —la qual ve alenada per la tecnologia digital, els nous processos comunicacionals, com les xarxes socials a internet, i el canvi d’escenari polític— indueix molts camps del coneixement a treballar des dels replantejaments que proposa. Les premisses en què es fonamenta duen a reflexionar sobre la condició d’allò que és fals com quelcom que transforma la nostra recepció dels missatges i en difon l’entramat; traducció, interpretació i assimilació de la nova realitat que, progressivament, s’hi immisceix i imposa. Aquest moviment inercial, que, en aquest sentit, trasllada l’engranatge social, també modifica la tectònica epistemològica de l’era present i, en concret, el camp de les arts com a reflex expressiu i crític directe de les fluctuacions que experimenta la col·lectivitat.

Aprofundint en aquesta condició d’allò que és fals, podem comprovar que aquesta suposa una necessitat inherent a la representació artística. Així mateix, investigar sobre com l’art té en compte els paràmetres de la postveritat que regeixen l’era actual, i en varia la producció en relació amb aquests, ens duu a posar el focus sobre l’explicació de dues creacions similars directament relacionades: fakes i factoids, com a productes artístics sintètics adulterats, tergiversats o distorsionats fins a l’extrem. Creacions que representen la reverberació d’una realitat accelerada que flueix interconnectada, emfasitzant l’eliminació de qualsevol delimitació que pugui servir per definir cada fenomen que succeeix en aquest context. Sobre aquestes circumstàncies, podem assenyalar la importància dels reptes que, des de l’espectre estudiat, llança al públic cert art activista. Espectadors que, sota el seu «contracte de veridicció», seran els qui estableixin un judici crític davant «veritats» que, possiblement, no ho siguin tant.

How to Cite: González-García, R., 2019. Entre fakes y factoids: la condició d’allò fals en la difusa esfera de l’art contemporani després de l’era de la postveritat. Artnodes, (24). DOI: http://doi.org/10.7238/a.v0i24.3287
53
Visites
14
Baixades
Altmetric
Publicat a 11 Jul 2019.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus