Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Vistes panoràmiques sobre el patrimoni visual col·lectiu mitjançant les xarxes neuronals con...

Baixar

A- A+
Alt. Display

NODE 26. AI, Arts & Design: Questioning Learning Machines (Guest Editors: A. Burbano & R. West)

Vistes panoràmiques sobre el patrimoni visual col·lectiu mitjançant les xarxes neuronals convolucionals. Les exposicions Revolutionary Arkive i Mnemosyne 2.0 de Pilar Rosado

Authors:

Pilar Rosado Rodrigo ,

Universidad de Barcelona, ES
About Pilar

Pilar Rosado es una artista e investigadora cuya práctica explora el uso de algoritmos de aprendizaje automático en el ámbito de la creación. Trabajando con grandes colecciones de imágenes de archivo y estas nuevas tecnologías pretende proporcionar puntos de vista alternativos para la reflexión y que cuestionen las convenciones de nuestra mirada. Doctora en Bellas Artes y Licenciada en Biología, entre 2012 y 2015 fue becada por la Generalitat de Catalunya para llevar a cabo su investigación titulada «Formas latentes: protocolos de visión artificial para la detección de analogías aplicados a la catalogación y creación artística», cuyos resultados han sido publicados en la prestigiosa revista Leonardo del MIT Press en junio de 2019. Combina su carrera artística con la investigación y la docencia como profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, siendo miembro de varios proyectos de I+D. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7142-5047

X close

Ferran Reverter Comes

Universidad de Barcelona, ES
About Ferran

Ferran Reverter es profesor agregado de Estadística del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona. Profesor del Máster de Estadística e Investigación Operativa UB-UPC en la asignatura de Statistical Learning. Ha realizado estancias posdoctorales en el Laboratoire de Statistique et Probabilités de la Université Paul Sabatier (Toulouse, 2008) y en el Centre de Regulació Genòmica del Parc de Recerca Biomèdica (Barcelona, 2013-2017). En la actualidad centra su investigación en el desarrollo e implementación de herramientas estadísticas para el análisis de datos en biociencias, la mejora de métodos basados en funciones de núcleo (kernel methods) para aumentar la interpretabilidad y visualización, y en la implementación de herramientas de análisis computacional de imágenes en el ámbito biomédico y el artístico. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9489-3350.

X close

Resum

En el context d’una societat saturada d’imatges, les xarxes neuronals convolucionals (convolutional neural networks - CNN), preentrenades a partir de la informació visual continguda en milers i milers d’imatges, constitueixen una eina de gran utilitat per ajudar-nos a ordenar el patrimoni visual, oferint-nos, així, un punt d’accés que d’una altra manera seria impossible.

Una de les responsabilitats de l’artista contemporani és adoptar posicions que ajudin a donar significat, a projectar sentit sobre l’acumulació visual a la qual ens enfrontem. Aquest article descriu dues exposicions de l’artista Pilar Rosado: Revolutionary Arkive i Mnemosyne 2.0. En aquestes, s’ha utilitzat la xarxa neuronal artificial ResNet-50 per extreure les característiques visuals de grans conjunts d’imatges i els descriptors d’imatge obtinguts s’han usat com a entrada per a l’algorisme t-SNE. Així s’han elaborat grans mapes visuals formats per milers d’imatges ordenades seguint criteris de similitud formal en els quals es posen de manifest els patrons visuals dels arquetips d’una determinada categoria semàntica.

La manera d’arxivar i recuperar la nostra memòria col·lectiva ha de tenir una correlació amb els avenços tecnològics i científics de la nostra època perquè se’ns vagin descobrint progressivament nous horitzons de coneixement. En la seva pràctica artística, Rosado explora, en l’àmbit de la cocreació humà-màquina, qüestions polítiques que es poden abordar des de la imatge i que impliquen les tecnologies d’aprenentatge automàtic, com ara la gestió de la informació en els arxius visuals del futur o la revisió de la memòria visual col·lectiva.

How to Cite: Rosado Rodrigo, P. and Reverter Comes, F., 2020. Vistes panoràmiques sobre el patrimoni visual col·lectiu mitjançant les xarxes neuronals convolucionals. Les exposicions Revolutionary Arkive i Mnemosyne 2.0 de Pilar Rosado. Artnodes, (26). DOI: http://doi.org/10.7238/a.v0i26.3354
51
Visites
14
Baixades
Altmetric
Publicat a 20 Jul 2020.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • ePUB (ES)

    comments powered by Disqus