Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: No preguntis què pot fer l’IA per l’art, sinó què pot fer l’art per l’IA

Baixar

A- A+
Alt. Display

NODE 26. AI, Arts & Design: Questioning Learning Machines (Guest Editors: A. Burbano & R. West)

No preguntis què pot fer l’IA per l’art, sinó què pot fer l’art per l’IA

Author:

Meredith Tromble

San Francisco Art Institute, US
About Meredith

Meredith Tromble es una artista intermedia y escritora. Su curiosidad por el vínculo entre imaginación y conocimiento la ha llevado a colaborar con científicos, además de dedicarse a realizar instalaciones, dibujos y performances. Su trabajo ha sido presentado a nivel nacional e internacional, y su obra de estos últimos diez años se ha expuesto recientemente en la muestra "Umwelt" en el BioBAT Art Space de Brooklyn. Colabora como artista residente en el Centro de ciencias de la complejidad y como investigadora visitante en el Instituto de estudios feministas de la Universidad de California, Davis. Ha editado dos libros, The Routledge Companion to Biology in Art and Architecture, coeditado con Charissa Terranova, y The Art and Films of Lynn Hershman, University of California Press. Es profesora de Estudios interdisciplinarios, arte y tecnología en el Instituto de Arte de San Francisco.

X close

Resum

Què pot fer l’art per la intel·ligència artificial? Aquest assaig reflexiona al voltant d’aquesta qüestió des d’un punt de vista basat en la base de coneixement incorporat de l’art contemporani. L’autora empra el terme «pensar-sentir» per referir-se a les xarxes canviants de la percepció, l’emoció, el pensament i l’acció, sondejades pels artistes que interactuen amb l’IA. Quan rastreja diverses metàfores utilitzades pels artistes per parlar de l’IA, l’autora identifica els punts en què les metàfores es delineen, allunyant-se dels fenòmens a què es refereixen. L’autora advoca per aquestes interpretacions parcials i imaginàries de l’IA com a sondes que, malgrat les seves fallades o justament per aquestes, aporten idees significatives per al desenvolupament i el posicionament cultural de les entitats d’IA. L’autora qüestiona, a més, l’abast limitat de les idees artístiques abordades en la recerca de l’IA i proposa un experiment mental en què l’art s’uneixi a la indústria com a font de reflexió per a desenvolupar intel·ligències artificials. En conclusió, la metàfora que estructura l’assaig es descriu com un exemple de «pensar-sentir» a la feina.

How to Cite: Tromble, M., 2020. No preguntis què pot fer l’IA per l’art, sinó què pot fer l’art per l’IA. Artnodes, (26). DOI: http://doi.org/10.7238/a.v0i26.3368
18
Visites
14
Baixades
Altmetric
Publicat a 20 Jul 2020.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus